o-nm2009.no  © øn2009 

 

NM-UKA offisielt åpnet!

 

NM-uka ble offisielt åpnet klokken 13.00 i dag. Arrangørene ønsket å foreta en skikkelig åpning av et så stort arrangement som NM-uka. Seremonien bestod av taler ved leder av hovedkomiteen, Olve Morken, og av Norges Orienteringsforbund ved Petter Thoresen. NM-uka ble offisielt åpnet av ordfører i Holtålen kommune, Ivar P. Volden, sammen med en salutt av representanter fra Det Holtaalske Skiløber Compagnie. I tillegg var det kulturinnslag av Holtålen barnekor og en nyetablert duo for anledningen, bestående av Lise Windedal og Svein Mikal Ranøyen.

 

Ivar Volden, Vidar Aunøyen, og  Reidar Mylius sen. åpnet NM-UKA i orientering 2009. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vilje

- Lyst

- Lojalitet

 

 

 

 

Jon Pedersen.