o-nm2009.no © øn2009 

 

Organisasjon

 

 

 

Nedenfor finner du en oversikt over hvem som sitter i hovedkomiteen, lederne i arrangørlagene og sentrale personer i Holtålen kommune.

 

 

Hovedkomiteen

 

Ledere arrangørlagene og kommunen

 

Teknisk delegerte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vilje

- Lyst

- Lojalitet

 

 

 

 

Therese Haare, Ingjerd Myhre og

Maren Jansson Haverstad.