o-nm2009.no © øn2009 

 

Om Holtålen

 

 

HOLTÅLEN KOMMUNE

 

Holtålen kommune har ca. 2100 innbyggere og omfatter 1209 km2.

.

Ålen er kommunesenteret hvor kommuneadministrasjonen bl.a. har kontorer. For øvrig består kommunen av bygdene Haltdalen, Hessdalen og Aunegrenda.

 

Holtålen har et blandet næringsliv, med hovedvekt på jordbruk og service. Kommunen har generasjoners industrierfaring med gruvevirksomhet tilbake til 1600‑tallet. Den siste gruven ble lagt ned i 1986. For øvrig har kommunen en del tradisjonell industri, tekstilfabrikk og takhimlingfabrikk, samt en ikke ubetydelig utpendling av arbeidskraft.

Totalt finnes ca. 40 større og mindre firma innen håndverk, service og industri innenfor kommunens grenser.

I kommunen er det to banker og flere andre servicevirksomheter som yter tjenester til lokalsamfunnet.

Holtålen har særs gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. I kommunen er det ca 670 km2 statsallmenning som gir lokalbefolkningen rikelige muligheter til små‑ og storviltjakt, samt fiske.

 

Kommunikasjonsmessig ligger kommunen sentralt til, med RV 30 som gjennomfartsveg. Rørosbanen går gjennom kommunen og stopper på Haltdalen, Ålen og Reitan stasjoner. Nærmeste flyplass ligger på Røros (35 km).

 

Kommunen har en meget rik kulturhistorie, et variert kulturtilbud, særlig innen de frivillige organisasjoner.

 

Hessdalsfenomenet er et verdenskjent himmelfenomen som du kan lese mer om på sidene her...

 

 

Mer om kommunen finner du her...

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vilje

- Lyst

- Lojalitet

 

 

 

Trykk på billedserier:

 

 

Billedserie fra Haltdalen 

;av Magne Idar Evenås
Musikk: Ålen spellemannslag

 

 

Billedserie fra Ålen

;av Jon Østeng Hov

Musikk: John Ole Morken

 

Du trenger Windows Media Player for å se billedseriene!